Lover/regler

Lover/regler

Lover/regler

Det er en del lover/regler man bør ha oversikt over / lett tilgjengelig når man er litt aktiv i hundeverdenen.
Vi har forsøkt å samle det meste her og klargjort det for nedlasting i PDF-format.
Lovene for Norsk Bassetklubb lastes ned HER
Retningslinjer for raserådene kan lastes ned HER
Regler for Avls- og Oppdretterpriser lastes ned HER
Regler for kåring av “Årets hund” i de forskjellige kategorier lastes ned HER
Skjema for manuell påmelding til utstilling/prøve lastes ned HER
NKKs etiske regler for avl- og oppdrett lastes ned HER
NKKs utstillingsregler lastes ned HER INAKTUELLA
NKKS drevprøveregler for Basset lastes ned HER
NKKs regler for blodspor og fersksporprøver lastes ned HER
NKKs retningslinjer for NM-blodspor lastes ned HER
Lov om Hundehold kan leses HER

Klubbens formålsparagraf sider mye om hva vi skal beskjeftige oss med, og den lyder som følger:

§ 3 Formål
Klubbens formål er å:
fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
fremme mulighetene for aktivitet med hund
fremme utviklingen av de raser klubben forvalter
bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige,
funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer.
arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
ivareta medlemmenes kynologiske interesser

I denne sammenheng er det derfor naturlig at klubben har visse aktiviteter,

så som utstillinger – jaktprøver – sporprøver – fagseminarer – dommersamlinger etc.

NBak arrangerer hvert år ei utstilling i Hokksund
Der tildeles det Nkk-cert

Comments are closed