Historikk annen info

Klubben ble stiftet i 1986 etter initiativ fra bl.a. disse personene:
Niels Brandstrup, Anne Marit Olsen,

Klubbens styreledere gjennom tidene:
Styreledere:
1986

–

1992 Niels Brandstrup
1992

–

1995 Trond Storsveen
1996

–

1997 Elisabeth Aasen
1997

–

2011 Ã…se Pedersen
2011 – 2013 Jørgen Nergård
2013 – Wenche Skogli
Bassetposten kom med sin første utgave i 1993 og har siden, med unntak av i 1999, kommet med 4 utgaver i året. Det ene året ble det problemer i forbindelse med et redaktørskifte som kom litt brått og uventet, så utgave 3 og 4 i 1999 ble slått sammen til et nummer.
Redaktører:
1-1993

–

1-1997 Trude Hareide Solhaug
2-1997

–

1-1999 Merete Lien
2-1999

–

Kristin Norwich
3-1999

–

4-2007 Bjørn Sønsteby
1-2008

–

2-2010 Arne Hagetrø
3-2010 – 2013 Bjørn Sønsteby
2013 -2013 Jens Overvik
I 2001 fikk klubben lagt ut sin første nettside. Etter det har vi vært på nett og det meste av tiden på vårt eget domene: www.norskbassetklubb.no
I begynnelsen var det en nettside laget av en gruppe ved Noroffs kurs for Grafisk Design. Så kom en side laget av Bjørn Sønsteby der vi fortsatt var avhengig av en bestemt pc der hele programmet og dets innhold lå. I 2010 fikk vi så en side som hadde en CMS-løsning slik at det kan være flere som har tilgang til redigering og oppdatering.
Webmaster:
2001

–

2007 Bjørn Sønsteby
2007

–

2008 Arne Hagetrø
2008

–

2009 Eirik Stablum
2009 – 2013 Bjørn Sønsteby
2013 – 2013 Jens Overvik

En informasjonsbrosjyre om napping av pels kom i

Klubbens brosjyrer med rasepresentasjoner kom i 2002

Det ble laget instruksjonsvideoer for napping av strihårsrasene (en for Petit og en for Fauve) i 2007

I 1994 ble Harald Støyl med BAN 15205/93 Beauty av Monaly Norgesmester på blodspor som den første Basset gjennom tidene.

I 2009 ble så Kjell Erklev Norgesmester på blodspor med BFdB 16238/04 NVCH Åstdalen’s Sørlands Terna.
Krav til jaktprøvepremiering (spor eller drev) for tildeling av utstillingschampionat ble innført etter Ekstraordinær Generalforsamling 5. juni 1994.
I 2001 ble det innført krav om minst 2. premie på drevprøve for tildeling av utstillingschampionat.
Rasene Petit og Grand ble i Norge stilt og bedømt som en rase på utstilling fram til 1/1 – 1998.
BIS-vinnere på klubbens spesialutstilling:
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 PBGV Trogens Jöns Bock, eier: Inge Hansen Pettersson
1995 BH Rogerless Festive spirit. eier: Preben Rossow
1996 BAN Dixie av Monaly, eier: Stian Tønnesen
1997 BH Ante, eier: Preben Rossow
1998 BH Ante, eier: Preben Rossow
1999 BFdB Bamse I, eier: Kari Anne Myrholmen
2000 BH Bobass Pinoccio, eier: Bodil Bossen
2001 BAN Hvalbakkas Zuxess, eier: Petter Fredriksen
2002 BH Voice of Baritones Boogie Dancer, eiere: Torgrim og John Sperstad
2003 BFdB Maline du Puits doux de Beauregard, eier: Bjørn Sønsteby
2004 PBGV Ask, eier: Reidar Holte
2005 PBGV Ask, eier: Reidar Holte
2006 PBGV Bluff’s Happy-Go Lulu, eier: Solvår Bakken
2007 PBGV Chouan Fish N’Chips, eiere: Gunnar Nyman og Holger Busk
2008 BAN Un-Sita, eier: Harald Støyl
2009 BAN Un-Sita, eier: Harald Støyl
2010 BFdB Åstdalen’s Diva de la Chasse, eier: Bjørn Sønsteby
2011 BH Bassbarr Fingal’s Cave, eier: Merethe Lien
2012 BH Kalvskinnets Zorba, eier Preben Rossow/Fred Hallin
Kennel B-strups vandrepremie
Gitt av kennel B-strup v/ Gerda Brandstrup i 1996.
Deles ut på NBak’s spesialutstilling til beste Basset Hound tispe av norsk oppdrett som blir tildelt minst 1.pr på utstillingen.
Går i ti år, og vil da bli vunnet av den som har flest napp.
1996: Ikke delt ut
1997: Skin Deeps Blondes Have More Fun, 42751/94, eier. Jane og Knut Hamre
1998: Int Nord Uch NV-94 SV-95 Coco Chanel av Kalvskinnet, 31634/90,eier J/ O.  Johansen
1999: NSUCh B-strups Betty Boop, 14924/92. Eier Preben Rossow/ Fred Hallin
2000: Rosso Bianco’s Figlia de Papa, 02362/99 Eier Preben Rossow/ Fred Hallin
2001: Rosso Bianco’s Figlia de Papa, 02362/99 Eier Preben Rossow/ Fred Hallin
2002: Linrow’s Festive Surprise, 10344/99 Eier John og Torgrim Sperstad
2003: Skin-Deep’s Fresh Savannah, 14818/02, eier Marit Jenssen
2004: NUCH Sneij’s Oline, 01234/98, eier Heidi Line Olsen
2005: Pomona Av Kalvskinnet, 08498/04, eier Alf Herstadhagen/Merete Lien
Vunnet til odel og eie av Preben Rossow/Fred Hallin
Kniv til flittige drevdommere
Klubben deler ut en kniv til de drevdommerne som har dømt minst 30 drevprøver.
Knivene er nummerert i den rekkefølge dommerne oppnå det nødvendige antall prøver.
Så langt (pr. prøvesesongen 2010) har følgende oppnådd dette:
1. Remi Frøshaug
2. Trond Formoe
3. Ole Henning Lagerstedt
4. Bjørn Myrholmen
5. Tore Hem
6. Jørgen Larsen
7. Leif Rakkestad
8. Liv Arnhild Myrholmen

Comments are closed